เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบ E-Office โรงเรียนนครขอนแก่น

Username:

Password :


 

  คู่มือและสถิติ


web page hit counters codes Free
Measure Website Visitors
รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน รายการล่าสุด แสดง 25 รายการต่อหน้า
ที่
วันที่ส่ง
ประเภท
เรื่อง
จาก
ถึง
035
16 ส.ค. 2562 01:42:19
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
034
15 ส.ค. 2562 03:53:38
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุด2562
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
033
26 ก.ค. 2562 09:38:59
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
032
26 ก.ค. 2562 09:37:39
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งระบบปีการศึกษา 2562 โดยใช้กระบวนการ PLC
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
031
28 มิ.ย. 2562 08:44:42
คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วย และอนุกรรมการฝ่าย คณะกรรมการคุมสอบ การดำเนินการสอบ กพ 62
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
030
27 มิ.ย. 2562 07:02:06
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างประจพ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2562
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
029
27 มิ.ย. 2562 02:11:54
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2562
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
028
11 มิ.ย. 2562 02:16:36
ให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
027
29 พ.ค. 2562 04:57:45
คำสั่งให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ SIAO MODEL Symposium
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
026
27 พ.ค. 2562 03:18:43
คำสั่งพรรณางานโรงเรียนนครขอนแก่น ปีการศึกษา2562
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
023
14 พ.ค. 2562 03:53:38
คู่มือการใช้ App misschoo
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
022
14 พ.ค. 2562 02:06:35
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา1/2562
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
021
25 ก.ค. 2561 15:41:23
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม1,2 ปีการศึกษา2561
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
020
25 ก.ค. 2561 15:36:11
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม3,5,6 ปีการศึกษา2561
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
019
25 ก.ค. 2561 15:14:59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
018
25 ก.ค. 2561 13:47:58
การจัดตั้งคลินิกลด 0 ร มส และ มผ
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
017
25 ก.ค. 2561 13:45:45
แต่งตั้งและมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
016
17 พ.ค. 2561 09:09:45
คำสั่งครูที่ปรึกษา
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
015
19 ก.พ. 2561 11:57:27
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
014
19 ก.พ. 2561 11:56:32
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
013
16 ก.พ. 2561 17:17:16
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
008
13 เม.ย. 2560 01:05:28
รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR)
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ระบบรับ-ส่งคำสั่งราชการ โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.25 โทร.0896174874 อีเมล์ wittayakorn@nkk.ac.th หรือสำนักงานICTโรงเรียนนครขอนแก่น