ระบบรับ-ส่งคำสั่งราชการ โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.25
 
  เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบ E-Office โรงเรียนนครขอนแก่น

Username:

Password :


 

  คู่มือและสถิติ


web page hit counters codes Free
Measure Website Visitors
 
รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน รายการล่าสุด แสดง 25 รายการต่อหน้า
ที่
วันที่ส่ง
ประเภท
เรื่อง
จาก
ถึง
016
17 พ.ค. 2561 09:09:45
คำสั่งครูที่ปรึกษา
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
015
19 ก.พ. 2561 11:57:27
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
014
19 ก.พ. 2561 11:56:32
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
013
16 ก.พ. 2561 17:17:16
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
008
13 เม.ย. 2560 01:05:28
รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR)
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ระบบรับ-ส่งคำสั่งราชการ โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.25 โทร.0896174874 อีเมล์ wittayakorn@nkk.ac.th หรือสำนักงานICTโรงเรียนนครขอนแก่น