เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

ระบบ E-Office โรงเรียนนครขอนแก่น

Username:

Password :


 

  คู่มือและสถิติ


web page hit counters codes Free
Measure Website Visitors
รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน รายการล่าสุด แสดง 25 รายการต่อหน้า
ที่
วันที่ส่ง
ประเภท
เรื่อง
จาก
ถึง
023
14 พ.ค. 2562 03:53:38
คู่มือการใช้ App misschoo
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
022
14 พ.ค. 2562 02:06:35
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา1/2562
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
021
25 ก.ค. 2561 15:41:23
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม1,2 ปีการศึกษา2561
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
020
25 ก.ค. 2561 15:36:11
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคุณธรรม ม3,5,6 ปีการศึกษา2561
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
019
25 ก.ค. 2561 15:14:59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
018
25 ก.ค. 2561 13:47:58
การจัดตั้งคลินิกลด 0 ร มส และ มผ
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
017
25 ก.ค. 2561 13:45:45
แต่งตั้งและมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
016
17 พ.ค. 2561 09:09:45
คำสั่งครูที่ปรึกษา
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
015
19 ก.พ. 2561 11:57:27
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
014
19 ก.พ. 2561 11:56:32
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
013
16 ก.พ. 2561 17:17:16
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง
008
13 เม.ย. 2560 01:05:28
รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR)
นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ระบบรับ-ส่งคำสั่งราชการ โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.25 โทร.0896174874 อีเมล์ wittayakorn@nkk.ac.th หรือสำนักงานICTโรงเรียนนครขอนแก่น