ชื่อ - นามสกุล :นางไพร์จิตร แก้วศิริ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Telephone :0628974015
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน