หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนนครขอนแก่นที่ 172/2561(พรรณางาน)
โดย : admin
อ่าน : 505
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แต่งตั้งและมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ประจ าปีการศึกษา 2561