หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนทั่วไป
โดย : admin
อ่าน : 351
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนนครขอนแก่น ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ.2562 และ25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2562 สอบจัดห้องเรียนนักเรียน ม.1 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 รายงานตัวและมอบตัววันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 และสอบจัดห้องเรียนนักเรียน ม.4 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 รายงานตัวและ มอบตัววันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ดังนี้