หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
โดย : admin2
อ่าน : 1030
อังคาร ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนครขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม2559 ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ท ขอนแก่น

ขวัญกมล/ข่าว
วิทยากร/ภาพ