ฝ่ายวิชาการ​ แจ้งแนวปฏิบัติ​ การเปิดภาคเรียนที่​1/2563
เปิดเรียน​ วันที่​ 1​ กรกฎาคม​ 2563​
โดย​
1.ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน​ แบบสลับกลุ่มมาเรียน​ แบบแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น​ 2​ กลุ่ม​ ภายใต้เงื่อนไข​ ดังนี้
- จัดนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น​ 2​ กลุ่ม​ๆ​ละ​ 20-25​ คน
- นักเรียนเลขที่คี่เป็น​ กลุ่ม​ A
- นักเรียนเลขที่คู่เป็นกลุ่ม​ B
- สัปด่ห์แรกให้กลุ่ม​ A​ มาเรียนที่โรงเรียนในวัน​จันทร์​ วันพุธ​ วันศุกร์​ และให้กลุ่ม​ B มาเรียนที่โรงเรียนในวันอังคาร​ วันพฤหัสบดี
- สัปดาห์ถัดไปสลับให้กลุ่ม​ B มาเรียนที่โรงเรียนในวันจันทร์​ วันพุธ​ วันศุกร์​ และให้กลุ่ม​ A​ มาเรียนที่โรงเรียนในวันอังคาร​ วัน
พฤหัสบดี
-​ นักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนจะต้องเรียนแบบออนไลน์ที่บ้าน
2.กำหนดที่นั่งในห้องเรียน​ โดยเว้นระยะห่าง​ 1.5​ เมตร
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน​
3. การลงทะเบียนเรียน ทางโรงเรีนจะดำเนินการ แจกใบลงทะเบียนเรียนในนักเรียนทำการลงทะเบียนในวันเปิดเทอมวันแรก แล้วส่งคืนกับครูที่ปรึกษา
**มาตรการภายในห้องเรียน
-​ นักเรียนนั่งเว้นระยะห่าง​ 1.5​ เมตร
- เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศตลอดเวลา​ (ห้องเรียนทั่วไป)
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือสบู่
giphy
ตารางการจัดการเรียน กลุ่ม B (เลขคู่)

ถ้านักเรียนมีปัญหารายชื่อตกหล่นให้มาติดต่อและวิชาการ
 
logonkkประกาศจากงานวิชาการโรงเรียนนครขอนแก่น
         เรื่องการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
ขอให้นักเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อตามกลุ่มเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการเรียนปรับพื้นฐานตามกลุ่มที่กำหนดไว้
ดังเอกสารที่แนบท้ายมานี้  (คลิกที่ตารางเพื่อขยายภาพ)
(*** วันที่มาเรียนปรับพื้นฐาน ขอให้นักเรียนได้นำเอกสารการมอบตัวมาส่ง ดังนี้ 1. ปพ1 ฉบับจริง 2.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน 3.ใบมอบตัว (ทาง รร.จะแจกให้ที่ รร. ในห้องเรียน)
การนำส่งให้ส่งกับครูผู้สอนในห้องเรียน ***ขอความร่วมมือนักเรียนที่มาเรียนในวันและเวลาดังกล่าวได้สวมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกครั้ง
12563
clickตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโรงเรียน การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
19 06 2563 14 07 50
click
 
1111
โรงเรียนนครขอนแก่นประกาศรับสมัครจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเวรยามรักษาการณ์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด